Elke opdracht start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als bouwheer en architect doorlopen we samen verschillende fases:

Fase 1: Voorontwerp & kostenraming

Op basis van uw wensen en leefgewoontes wordt een 1ste voorontwerp opgemaakt op maat van de gebruiker. Doorheen de besprekingen krijgt dit ontwerp steeds meer een definitieve vorm. Reeds tijdens de ontwerpfase wordt het ontwerp gekoppeld aan een gedetailleerde kostenraming, zodat u zeer vroeg in het proces een beeld heeft van de kostprijs van uw woning.

Fase 2: Bouwaanvraag

Wanneer ontwerp & kostenraming goed zitten, worden de plannen omgezet naar een bouwaanvraag en ingediend bij de gemeente.

Fase 3: Aanbesteding

Tijdens de aanbestedingsfase sta ik u bij in het opvragen en correct vergelijken van offertes van aannemers, waarvoor de meetstaat als basis dient.

Fase 4: Uitvoeringsplannen

Na goedkeuring van de bouwaanvraag worden de plannen nogmaals verfijnd met alle technische details, implementatie studie ingenieur, …

Fase 5: Werfcontrole

De werken worden opgevolgd via een regelmatige werfcontrole. Van elk werfbezoek wordt een verslag per e-mail bezorgd aan alle partijen. Zo bent u als bouwheer steeds op de hoogte, ook wanneer u zelf niet altijd aanwezig kan zijn. Doorheen het hele proces streven we naar een open communicatie en blijvende goede verstandhouding tussen alle betrokken partijen.